ช่องการเคลมสินค้า


2023-06-09 10:59:29

ช่องทางติดต่อเราและการเคลมสินค้ากับบริษัท GADGET VILLA  

 

สำหรับลูกค้าทั่วไป (End User)

 1. ส่งสินค้าซ่อมผ่านทางตัวแทนจาหน่าย โดยขอเอกสารไว้เป็นหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบติดตาม
 2. ส่งสินค้าซ่อมโดยตรงกับบริษัทฯ ตามที่อยู่สานักงานใหญ่
 3. ส่งสินค้าซ่อมผ่านบริษัทขนส่งหรือไปรษณีย์ โดยระบุที่อยู่สานักงานใหญ่ด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายปลายทางกับทางบริษัทฯ

ที่อยู่สานักงานใหญ่

 • บริษัท บริษัท GADGET VILLA
  729/28-37 ถนนรัชดาภิเษก,
  บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120
 • โทรศัพท์ : 089-1616494
 • อีเมล : Supprot@gadgetvilla.co.th
 • จันทร์ -ศุกร์: 09:00 - 17:30 น. 
 • วันเสาร์ : 09:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์: ปิดทำการ

การส่งสินค้าเปลี่ยนตัวใหม่ตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัด

 1. สินค้าจะต้องบรรจุด้วยวัสดุกันกระแทกพร้อมกับบรรจุในหีบห่อที่มีความแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง
 2. ระบุชื่อและที่อยู่หน้ากล่อง ดังนี้
 • บริษัท บริษัท GADGET VILLA
  729/28-37 ถนนรัชดาภิเษก,
  บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120
 • โทรศัพท์ : 089-1616494
 1. เมื่อลูกค้าได้ฝากส่งมากับบริษัทขนส่ง ให้แจ้งรายละเอียด ดังนี้

3.1 ชื่อร้านหรือบริษัทของผู้ส่ง

3.2 วันที่ส่ง

3.3 บริษัทขนส่ง

3.4 เลขที่ขนส่ง

3.5 อาการเสียงของสินค้า 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตาม และป้องกันสินค้าสูญหาย กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริการ

 

Gadget Villa

นโยบายการรับประกันสินค้า

 1. บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าในกรณีที่เสียหรือชำรุดจากการใช้งานปกติเท่านั้น
 2. สินค้าที่ส่งซ่อมจะต้องมีสติ๊กเกอร์การรับประกัน(Warranty Void Sticker) ของ บ.เท่านั้น และสินค้า ทุกรายการต้องมี Barcode/Serial No. ติดอยู่บนตัวสินค้าในสภาพสมบูรณ์อ่านได้ชัดเจน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือรับซ่อมสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลาของการรับประกัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือรับซ่อมสินค้าที่มีสภาพสินค้าผิดปกติหรือนอกเงื่อนไขการรับประกัน
 5. สินค้าบางประเภทที่มีบัตรรับประกันแนบ ลูกค้าต้องเก็บบัตรรับประกันไว้เป็นหลักฐาน และต้องแนบบัตร รับประกันมาแสดงให้ทางบริษัทฯ ด้วยทุกครั้งเมื่อส่งซ่อมสินค้า
 6. สินค้าบางประเภทที่มี Warranty Void Sticker และ Barcode/Serial No. ติดที่กล่องแทนตัวสินค้า ลูกค้าต้องนากล่อง มาแสดงให้ทางบริษัทฯ ด้วยทุกครั้งเมื่อส่งซ่อมสินค้า

นโยบายการบริการลูกค้าภายใต้การรับประกัน

 1. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 2. ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ ส่งคืนตัวเดิม
 3. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
 4. เสนอลูกค้าทำการ Upgrade สินค้าที่มีเทคโนโลยีหรือคุณสมบัติที่สูงกว่า โดยลูกค้าจ่ายเงิน ส่วนต่างที่ เพิ่มขึ้นหรือ คืนเป็นเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง
 5. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้าโดยประมาณ ให้ลูกค้า ทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
       1.ระยะเวลารับประกันสินค้าภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุ บริษัทฯ จะให้การรับประกันโดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามเงื่อนไขการรับประกันของรุ่นสินค้าที่ซื้อหรือ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในแต่ละชิ้นส่วน โดยดูจากสติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัทฯ
2.การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรงตลอดระยะเวลารับประกันสินค้า โดยนา สินค้าส่งซ่อมผ่านตัวแทนจำหน่าย, ศูนย์บริการ, สาขาและสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
       3.สินค้าประเภทเก้าอี้เกมส์มิ่ง Gaming Chair     

 • วัสดุโครงสร้างต่างๆของตัวเก้าอี้ รับประกัน 2 ปี โครงสร้าง (Flame), โช๊ค (Gas lift) , ฐานรอง (Star base), ล้อ (Wheel)  โดยจะต้องเสียหายจากการใช้งานปกติหรือเกิดปัญหาจากการผลิต
 • พนักพิง เบาะและวัสดุห่อหุ้ม (หนัง ผ้า) รับประกันอาการเสีย ทะลุ, มีรอยขูดขีด , มีรอยถลอก, ขาด
  ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

จะทำการเปลี่ยนซ่อมเฉพาะจุดที่ตรวจสอบแล้วมีปัญหาจากการใช้งานปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าอะไหล่และค่าแรง
     4.การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้

 • มีสภาพสินค้าแตกต่างไปจากปกติ เช่น แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขูดขีด , มี รอยถลอก, ชิ้นส่วนบางส่วนหายไป, ผลึกเหลวจอ LCD ได้รับความเสียหาย เป็นต้น
 • มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบสกปรก , คราบสนิม, คราบเกลือ, ฉี่หนู, ซากสัตว์ตาย, สัตว์ทา รัง, มีรอยไหม้หรือรอยขาดที่แผงวงจร เป็นต้น
 • สินค้าที่มีการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ เช่น ใกล้จุดที่มีกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาณรบกวน สูง, ใกล้จุดที่มีความชื้นสูง, ใกล้จุดที่มีความเป็นกรดเป็นด่างสูง เป็นต้น
 • สินค้าที่เสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟช๊อต,ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำ ท่วม, ไฟไหม้ เป็นต้น
 • สินค้าที่มีการแกะหรือเปิดสินค้าเพื่อซ่อม, ดัดแปลงโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ไม่ได้ รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการ ที่ไม่ได้ติดตั้งจากบริษัทฯ อย่าง ถูกต้อง ตามลิขสิทธิ์
 • สินค้าที่สติ๊กเกอร์รับประกัน(Warranty Void Sticker), เลขประจำ ตัวสินค้า(Serial No.) ของบริษัทฯ มีรอยฉีกขาด, หลุดหาย, ถูก แก้ไขหรือเหตุอื่นใดทำให้ส่วนที่เป็นสำคัญไม่สามารถตรวจสอบได้

 

 

 1. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า DOA (Dead On Arrival)
  เนื่องจากสินค้ามีความบกพร่องในการทำงานจาก บริษัทผู้ผลิต
  • ระยะเวลาการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน(ในกรณีที่มีสินค้าในสต๊อก) นับจากวันที่ใน ใบเสร็จรับเงินของลูกค้าที่บริษัทฯ ออกให้
  • ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ โดยดูรายละเอียดเงื่อนไขจากข้อ
  • สินค้า, อุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และครบถ้วน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าแบบ Lifetime Warranty คือ การรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งานที่ยังมี การผลิตและทำตลาด จนกว่าจะมีการประกาศเลิกผลิต(End of Life) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต ทางบริษัทฯ จะให้การรับประกันสินค้าต่อลูกค้าอีก 1 ปีนับจากวันที่ประกาศเลิกผลิต

 

 

ช่องทางการส่งสินค้าซ่อม

สาหรับลูกค้าทั่วไป (End User)
1.ส่งสินค้าซ่อมผ่านทางตัวแทนจาหน่าย โดยขอเอกสารไว้เป็นหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบติดตาม
2.ส่งสินค้าซ่อมโดยตรงที่บริษัทฯ ตามที่อยู่สานักงานใหญ่ หรือผ่านบริษัทขนส่งหรือไปรษณีย์

ที่อยู่สานักงานใหญ่

บริษัท แก็ดเจ็ต วิลล่า จำกัด (ฝ่ายบริการ)

เลขที่ 729/28-37 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทร 083-067-9064,

 

การส่งสินค้าซ่อมสาหรับตัวแทนจาหน่ายต่างจังหวัด

1.สินค้าจะต้องบรรจุด้วยวัสดุกันกระแทกพร้อมกับบรรจุในหีบห่อที่มีความแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง
2.ระบุชื่อและที่อยู่หน้ากล่อง ดังนี้

บริษัท แก็ดเจ็ต วิลล่า จำกัด (ฝ่ายบริการ)

เลขที่ 729/28-37 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
3.เมื่อลูกค้าได้ฝากส่งมากับบริษัทขนส่ง ให้แจ้งรายละเอียด ดังนี้

3.1 ชื่อร้านหรือบริษัทของผู้ส่ง

3.2 วันที่ส่ง

3.3 บริษัทขนส่ง

3.4 เลขที่ขนส่ง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตาม และป้องกันสินค้าสูญหาย กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริการ

เบอร์โทร 083-067-9064

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://lin.ee/1vzg0aR

 


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

ติดต่อเรา / Contact us


บริษัท แก็ดเจ็ต วิลล่า จำกัด


729/28-37 ถนนรัชดาภิเษก,บางโพงพาง
ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120
 

Tel. 089-161-6494
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00 น. 

วันเสาร์ เวลา 9:.00 - 12.00 น.

ยกเว้น วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


Line: https://lin.ee/1vzg0aR
Email: cs@gadgetteam.onmicrosoft.com Copyright ® 2019 ketshopweb.com